КОНТАКТ

За контакт с нас

Доктор: Маринов (стоматолог - зъболекар)

Адрес: Стара Загора Ул."Генерал Столетов" бл.20 вх.0 ап.3 ет.1

Мобилни телефони:
По спешност: 0896 150 950

Адресът ни на картата на Стара Загора:

•Зъболекарският кабинетът се намира на първия етаж вляво в апартамент 3
•Кабинетът и входът на блока се разпознават лесно по зелените облицовъчни плочки на входния портал
•През нощта на прозореца на кабинета свети червена мигаща табела с надпис "OPEN"

Не се колебайте да се обадите или да ни посетите.


Спешни стоматолози (зъболекари) в Стара Загора


 
НагореНагоре